Nederlands English
Twitter LinkedIn LinkedIn
Volg onsMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om ook volgende generaties de kans te geven op te groeien in een wereld waarin het qua leefomgeving, milieu en klimaat prettig leven is, moet welvaartsgroei een duurzame basis hebben. Hierbij dient zorgvuldig te worden omgegaan met grondstoffen en afval. Bedrijven hebben daarin een zeer belangrijke rol; maatschappelijk verantwoord ondernemen is een speerpunt.

SGS Roos+Bijl is zich als advies- en ingenieursbureau hiervan bewust en heeft daarom een beleidsplan voor haar bedrijfsvoering op het gebied van energieverbruik, papiergebruik, mobiliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Sinds 2011 zetten wij ons intensief in om duurzaam te ondernemen.

Klik hier voor de folder